Bra att det finns taktila ledstråk i vårt samhälle

Ofta ute i offentliga miljöer så är det som så att det har satts upp taktila ledstråk. Dessa är för att synskadade eller blinda personer ska kunna känna av dem, på andra sätt än med synen. Samhället ska kunna vara tillgängligt för alla, även om man har ett funktionshinder. Genom att sätta upp taktila ledstråk utomhus så underlättar det för många att kunna ta sig fram överallt. Taktila sådana kan bland annat hittas på ställen som perronger vid tåg, trappor, trottoarer och så vidare.

Det finns idag många olika typer av ledstråk, tillverkade i olika material och i olika former, så att det ska synas och kännas tydligt vad som är vad. Just själva ordet taktil är ett ord för att beskriva överföring av information eller känsla vid beröring. Har man dålig syn eller ingen syn alls så är det viktigt att man kan känna med händer vad som sker.

Ledstråk som är taktila underlättar

När man inte har bra syn eller ingen syn alls, så gäller det att förlita sig på sina andra sinnen. Det är då många gånger så att man använder sig av sin känsel för att få rätt information. Lika väl som att det finns blindskrift för att man ska kunna läsa text med händerna, lika viktigt är det med taktila ledstråk utomhus och inne, så att man kan läsa av med händerna vad det är för förändring i miljön som sker.

Det kan vara att det kommer en ny nivå, eller att det är en trappa man ska nedför eller uppför och så vidare. Med hjälp av ledstråk kan synskadade och blinda ta sig fram på egen hand utan att behöva förlita sig på en ledsagare. Med hjälp av upphöjningar, mönster och material kan de själva känna av.